P1050666

Instructie voor het maken van een goede lakafdruk

Instructies tot het maken van een lakafdruk
Benodigdheden:
• staaf zegellak
• spiritusbrander
• kaars
• zegelring
• talkpoeder ( optioneel)

Ontvlam de kaars en de spiritusbrander.
Doe Uw zegelring af en neem deze in de hand.
Indien U talkpoeder tot Uw beschikking heeft, kunt U een klein beetje gebruiken om de gravure licht met talkpoeder te bestrijken. Heeft U geen talkpoeder tot Uw beschikking, kunt U de gravureiets vochtig maken, door deze te beademen.
U kunt nu de gravure( ring) donker maken door deze voorzichtig en niet te lang in de
kaarsvlam te houden , zodat deze zwart van de roet wordt .
Is dat eenmaal gelukt, dan gaat U de lak zacht maken door deze al draaiend in de spiritusvlam te houden. U smeert de lak op het te zegelen object, net zoveel als U denkt nodig te hebben.
De lak op het object maakt U daarna met de spiritusvlam zacht door deze voorzichtig met een lichte beweging boven de vlam te houden .
Leg het object op een vlakke ondergrond als de lak zacht genoeg. Dan drukt U de ring voorzichtig in de lak en na enkele seconden haalt U de ring weer los van de lak. Als het goed is, heeft U nu een perfecte lakafdruk.
Gaat het fout en er blijven lakresten achter in de ring, dan kunt U deze verwijderen met een
tandenborstel en spiritus.